Materiały Franciszka Biedy (1896–1982) – sygn. K III– 243

Materiały Franciszka Biedy (1896–1982) – sygn. K III– 243

Franciszek Bieda (1896–1982), paleontologia, geologia. Prof. UJ, AGH, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, przewodniczący i członek Komisji Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

 • Prace, artykuły, wykłady, obszerne materiały warsztatowe z lat 1933 – 1967 w tym spostrzeżenia i inne materiały z badań terenowych, głównie dotyczące okazów numulitowych w płd. Polsce, Czechosłowacji (Karpaty); notatki ze zbiorów zagranicznych m. in. de la Harpea w Lozannie, H. Douville’a École des Mines w Paryżu (1930 r.); notatki bibliograficzne, wypisy z literatury usystematyzowane przez F.B. w grupach rzeczowych wg różnych kryteriów, w tym wg dyscyplin naukowych np. geologia, stratygrafia, paleontologia.
 • Obszerna grupa recenzji, orzeczeń geologicznych i opinii o pracach dr, habilitacyjnych, o nadanie tytułu profesora.
 • Notatki z lektury filozoficznej, literatury pięknej, podróżniczej.
 • Materiały działalności jako kierownika Zakładu Paleontologii UJ (z lat 1938, 1950 – 1954) i Katedry Paleontologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH oraz działalności dydaktycznej: wykazy studentów, karty egzaminacyjne, wypracowania itp.
 • Fragment materiałów działalności wydawniczej jako redaktora Rocznika PTG.
 • Korespondencja z lat 1927–1978.
 • Materiały biograficzne: życiorys i zestawienia bibliograficzne, metryki, świadectwa szkolne i uniwersyteckie, nominacje, awanse, nagrody, legitymacje. Pamiętnik (diariusz) z lat 1913 – 1923, z okresu 30 IX 1914 – 14 XI 1915 pisany na bieżąco w okresie pełnienia służby frontowej, dziennik z okresu 10 I – 1 V 1940. Fragment materiałów związanych z przynależnością do Związku Legionistów Polskich z lat 1938, 1973-79. Materiały finansowe oraz akta sądowe dot. spadku.
 • Fotografie rodzinne, z różnych uroczystości, krajobrazowe oraz album oprawny w skórę z widokówkami.
 • Materiały rodzinne: dokumenty i korespondencja żony Józefy z lat 1920 – 1979.

  Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube