Materiały Joachima Metallmana (1889–1942) – sygn. K III–8

Materiały Joachima Metallmana (1889–1942) – sygn. K III–8

Joachim Metallman (1889–1942), filozofia. Doc. UJ.

  • Kilka rozdziałów II tomu pracy Determinizm nauk przyrodniczych oraz trzeci rozdział II części pracy Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych; teksty wykładów z zakresu filozofii   i filozofii biologii, wygłaszanych w UJ w latach 1933-1936, 1938 i w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (1937); notatki, szkice, dyspozycje do wykładów.
  • Materiały warsztatowe: wypisy z literatury, bibliografia, notatki, szkice do Determinizmu nauk przyrodniczych i Wprowadzenia do zagadnień filozoficznych, artykułów i recenzji oraz do innych zagadnień filozoficznych i filozofii przyrody.
  • Szczątek materiałów działalności pedagogicznej zawierający pytania egzaminacyjne z filozofii oraz fragmenty materiałów z kolokwium (1934/5).

Rita Majkowska
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999, s. 383.

Materiały filozofa Joachima Metallmana (sygn. K III–8) stanowią 0,12 mb. akt (28 jednostek). Spuścizna ta została opracowana przez dr Ritę Majkowską i posiada inwentarz, opublikowany w „Biuletynie Archiwum PAN” nr 14: 1971. Inwentarz ten dostępny jest on-line pod linkiem: https://archiwum.pan.pl/images/wydawnictwa/Biuletyn-14.pdf.

 

YouTube