Materiały Juliana Aleksandrowicza (1908–1988) – sygn. K III–104

Materiały Juliana Aleksandrowicza (1908–1988) – sygn. K III–104

Julian Aleksandrowicz  (1908–1988), medycyna, hematologia, ekologia. Prof. Akademii Medycznej w Krakowie, wiceprezes World Academy of Art And Sciences.

  • Prace, artykuły teksty wykładów, przemówień, referatów z dziedziny hematologii, ekologii, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zdrowej żywności, medycyny niekonwencjonalnej.
  • Materiały działalności organizacyjno-naukowej w III Klinice Chorób Wewnętrznych w Krakowie (z lat 1946–1987) w Ośrodku Zdrowia przy Wojewódzkim Zarządzie Komitetu Żydowskiego w Krakowie (1945), na stanowisku naczelnego lekarza sanatorium w Żegiestowie (1952–1957). Ponadto w: Polskiej Akademii Nauk (m. in. Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), World Academy of Art and Sciences, wielu towarzystwach naukowych (m. in. Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Polskie Towarzystwo Biocenotyczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej). Korespondencja z Komitetem Nagrody Nobla, propozycja kandydatury A. Z. Joffe do nagrody. Opinie, oceny dorobku naukowego, recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych. Memoriały i postulaty do władz politycznych i naukowych m. in. w sprawach profilaktyki, oznaczenia grup krwi. Liczne patenty i świadectwa autorskie wraz z korespondencją, wycinkami prasowymi. Teksty wywiadów udzielanych dla prasy, radia i telewizji dotyczące szeroko pojętej profilaktyki zdrowia.
  • Materiały biograficzne: życiorysy, bibliografie, wspomnienia, dokumenty osobiste dotyczące m. in. przebiegu pracy zawodowej, odznaczenia, nagrody, dyplomy. Papiery dotyczące okupacji i udziału w AK. Fotografie (w tym zdjęcia pacjentów, zdjęcia z podróży naukowych autorstwa J.A.)
  • Bogata korespondencja wpływająca i wypływająca z l. 1944 – 1988, m. in. W. Bartoszewski, K. Brandys, A Einstein (ksero), R. Ingarden, Jan Paweł II, H. Poświatowska, W. Tatarkiewicz, T. Tempka, T. Kotarbiński.
  • Materiały o twórcy spuścizny: recenzje, streszczenia i omówienia prac A.J., wycinki z prasy.
  • Materiały rodzinne: niewielka grupa materiałów biograficznych żony Marii.

Marta Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube