Materiały Wiesława Bieńkowskiego (1926–1999) – sygn. K III–163

Materiały Wiesława Bieńkowskiego (1926–1999) – sygn. K III–163

Wiesław Bieńkowski (1926–1999) – historyk, bibliograf, bibliotekoznawca, prof. UJ, członek PAN i PAU, pracownik Instytutu Historii PAN, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Materiały prof. Wiesława Bieńkowskiego (sygn. K III–163) obejmują 9,22 mb. akt. Zawierają m.in.:

 • prace twórcy spuścizny, w tym teksty opracowań, artykułów, biogramów do PSB, recenzje prac, teksty referatów i odczytów, materiały warsztatowe,
 • materiały działalności organizacyjno-naukowej w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku, Polskiej Akademii Nauk (dokumentacja dot. Instytutu Historii PAN oraz Oddziału PAN w Krakowie), PAU, UJ oraz towarzystwach naukowych,
 • materiały dot. działalności naukowej, m.in. udziału w konferencjach i sympozjach,
 • materiały dot. działalności dydaktycznej (Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, UJ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie),
 • materiały działalności wydawniczej i redakcyjnej (w tym korespondencja),
 • materiały działalności w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Krakowskiej Rady Stowarzyszeń Kulturalnych,
 • materiały biograficzne, w tym życiorysy, dokumenty osobiste, dokumenty dot. nauki szkolnej i studiów, materiały dot. kariery naukowej i zawodowej, odznaczenia, fotografie,
 • korespondencja wychodząca i wpływająca,
 • materiały o twórcy spuścizny (w tym bibliografia i recenzje prac),
 • materiały rodzinne (w tym korespondencja członków rodziny),
 • załączniki – kolekcje (w tym wycinki prasowe, plany miast i mapy, materiały religijne, albumy z kartami pocztowymi).

M. Piróg

YouTube