Materiały Włodzimierza Demetrykiewicza (1859–1937) – sygn. K III– 5

Materiały Włodzimierza Demetrykiewicza (1859–1937) – sygn. K III– 5

Włodzimierz Demetrykiewicz (1859– 1937) był archeologiem i prehistorykiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach którego kierował Katedrą (następnie Zakładem) Prehistorii, członkiem Akademii Umiejętności (od 1919 Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także Instytutu Archeologii w Wiedniu, Towarzystwa Starożytników w Królewcu i Towarzystwa Antropologicznego w Wiedniu. Od 1928 do swojej śmierci był dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza (sygn. K III– 5) została przekazana do archiwum w 1957 roku. Zawiera ona ok. 0,90 mb. akt, podzielonych na 70 jedn. arch.

W skład zespołu wchodzą:

  • materiały twórczości naukowej i warsztatowe, w tym teksty i fragmenty tekstów opracowań, ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń, okólników, sprawozdań dotyczących problematyki konserwacji i inwentaryzacji zabytków sztuki. Ponadto wypisy i notatki bibliograficzne z zakresu archeologii i historii sztuki, w tym materiały do biogramów malarzy europejskich oraz fotografie zabytków sztuki
  • materiały działalności, w tym akta konserwatora zabytków sekcji I, II oraz sekretarza Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej dotyczące różnych zabytków tego regionu
  • materiały biograficzne, w tym: metryka chrztu, akt zgonu, nekrolog, dokumenty dotyczące przebiegu studiów i pracy konserwatorskiej, notatki ze studiów
  • korespondencja wychodząca i wpływająca – wśród korespondentów m.in. Kazimierz Nitsch i Stanisław Tomkowicz
  • materiały rodzinne: ojca – Józefa Demetrykiewicza, w tym zaświadczenia, świadectwa szkolne i dyplomy uniwersyteckie ze studiów medycznych we Lwowie i Wiedniu, dyplomy: doktora medycyny, doktora chirurgii, materiały dotyczące praktyki lekarskiej w Wiedniu, Gaunersdorf, Złoczowie, Sanoku i Tarnowie; matki – Anieli Demetrykiewicz; brata – Mieczysława Demetrykiewicza
  • materiały obce – m.in. listy Anny z Potockich Nakwaskiej, arkusz posiadłości gruntowej Sianki, projekt statutu Muzeum Narodowego w Krakowie, prace i nadbitki prac innych autorów.

Spuścizna została opracowana przez dr Ritę Majkowską i posiada inwentarz, który opublikowano w „Biuletynie Archiwum PAN” nr 22, r. 1979, s. 35-59.

YouTube