Materiały Wincentego Bereśniewicza (1897– ?) – sygn. K III–53

Materiały Wincentego Bereśniewicza (1897– ?) – sygn. K III–53

Wincenty Bereśniewicz (1897 – ?), hodowla roślin. Mgr inż., rolnik.

  • Prace, artykuły, tłumaczenia, materiały warsztatowe dotyczące prac doświadczalnych i hodowli roślin rolniczych (m. in. materiały Stacji Doświadczalnej w Hanusowszczyźnie), sprawozdania z działalności Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Hanusowszczyźnie z lat 1928 – 1934.
  • Materiały biograficzne: akta personalne, wspomnienia “Spojrzenie wstecz z perspektywy 70 lat” (nie publikowane), korespondencja z l. 1933 – 1973.
  • Fragment materiałów rodzinnych żony Izabelli.

Marta Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube