Materiały Stanisława Smolki (1854–1924) – sygn. K III–10

Materiały Stanisława Smolki (1854–1924) – sygn. K III–10

Stanisław Smolka (1854-1924), historia. Prof. UJ, sekretarz generalny AU, członek PAU.

  • Życiorys S. z 1919 roku,
  • Propozycja objęcia przez niego kierownictwa Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1917),
  • List S. do ojca (1893), list dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego do wdowy po S. (1926),
  • Fotografie S., w tym z uczestnikami ekspedycji rzymskiej.

J. Poradzisz
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999, s. 383.

 

YouTube