Zbiory archiwalne AN PAN i PAU – Dział I

Zbiory archiwalne AN PAN i PAU – Dział I

Materiały Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,
Polskiej Akademii Umiejętności,
towarzystw naukowych oraz innych instytucji naukowych
Nazwa zespołu Daty skrajne Sygn. Pomoce archiwalne Rozmiar
Towarzystwo Naukowe Krakowskie 1815–1872 K I–1 inwentarz 2,35 mb.; 83 j.
Polska Akademia Umiejętności [1858] 1872–1952
1989–2001
K I–2 inwentarz,
spisy zd.-odb.
82 mb.
Akademia Nauk Lekarskich 1920–1930 K I–3 spis, inwentarz kartkowy 0,30 mb., 26 j.
XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich 1929–1933 K I–4 spis, inwentarz kartkowy 0,33 mb.; 14 j.
Komitet Ochrony Przyrody 1937–1939 K I–5 inwentarz 0,12 mb.; 12 j.
Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1919–1949 K I–6 inwentarz 7,66 mb.; 736 j.
Komitet Lwowski Państwowej Rady Ochrony Przyrody 1930–1942 K I–7 inwentarz 0,10 mb.; 6 j.
Biuro Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa 1939–1944 K I–8 inwentarz 0,21 mb.; 15 j.
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie 1913–1958 K I–9 inwentarz kartkowy, spisy zd.- odb. 1,40 mb.
Grupa Robocza ds. Odszkodowań
dla Więźniów Zakładów Ludobójstwa Trzeciej Rzeszy oraz dla ich Spadkobierców
K I–10 spis 0,30 mb., 19 j.
Polskie Towarzystwo Geologiczne 1947–1992 K I–11 spis 4,70 mb.
Polska Akademia Umiejętności (po 1989) 1998– K I–12 spisy zd.- odb. 43,53 mb.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej 1957–? K I–13 spis 1,17 mb.; 83 j.
Polskie Towarzystwo Farmakologiczne 1965– K I–14 spis 1,42 mb.; 88 j.
Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Krakowie 1992–2002 K I–15 0,04 mb.
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 1922–1983 K I–16 spis 23 mb.
Polskie Towarzystwo Matematyczne 1919– K I–17 spis 3,10 mb.; 178 j.
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne 1978– K I–18 spis 2,43 mb.
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne K I–19 0,09 mb.
Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego 1990– K I–20 spis 0,07 mb.; 7 j.
Fundacja „Panteon Narodowy na Skałce” 2006–2009 K I–21 spis zd.- odb. 0,60 mb.
Polskie Towarzystwo Językoznawcze 1925–1990 K I–22 inwentarz 1,60 mb.
Komisja Astronomii Polskiego Tow. Astronautycznego K I–23 0,01 mb.
YouTube