Akta Komitetu Lwowskiego Państwowej Rady Ochrony Przyrody (sygn. K I–7)

Akta Komitetu Lwowskiego Państwowej Rady Ochrony Przyrody (sygn. K I–7)

Akta Lwowskiego Komitetu Państwowej Rady Ochrony Przyrody z l. 1920–1939: protokoły posiedzeń (1930, 1931), materiały dotyczące rezerwatów i zabytków przyrody w województwie lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim, opis ekonomiczny rewiru Brzuchowice (1808r.), akt notarialny kupna przez PROP parceli w Przemyślu (1936, 1937), wykaz rezerwatów, pisma władz niemieckich w sprawie rezerwatów w powiatach Brody i Złoczów (1942).

M. Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

 

Zespół Lwowskiego Komitetu Państwowej Rady Ochrony Przyrody (sygn. K I–7) zawiera 0,10 mb. akt (6 jednostek). Do Archiwum przekazano również jako pomoc ewidencyjną „Inwentarz zespołu akt Lwowskiego Komitetu Państwowej Rady Ochrony Przyrody 1920 – 1939”, który został poddany retrokonwersji w 2018 roku.

Link: Inwentarz zespołu akt Lwowskiego Komitetu Państwowej Rady Ochrony Przyrody 1920 – 1939 /retrokonwersja/

YouTube