Akta Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie (sygn. K I–9)

Akta Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie (sygn. K I–9)

W 1902 roku powstało w Krakowie Koło Członków Towarzystwa Historycznego we Lwowie. W roku 1912 z inicjatywy przede wszystkim Fryderyka Papeé powstało w Krakowie samodzielne koło Towarzystwa Historycznego.

Akta Oddziału Krakowskiego PTH (sygn. K I–9) obejmują:

  • protokoły posiedzeń Zarządu, zebrań, czynności Oddziału (1927–1957);
  • sprawozdania z działalności (1946–1956), wykazy członków i składek członkowskich (1913–1946);
  • dziennik podawczy Oddziału (1950–1959);
  • korespondencja w sprawach wydawniczych, zebrań naukowych, finansowych oraz VII-go międzynarodowego Kongresu Historyków (1913–1930);
  • protokół konferencji poświęconej dyskusji nad makietą tomu I Historii Polski zorganizowanej wspólnie z UJ (1956);
  • materiały organizacyjne VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie (1958);
  • bibliografię dotyczącą Oddziału Krakowskiego PTH (1913–1939).

Piotr Milczanowski
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

Zespół archiwalny Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Krakowie (sygn. K I–9) składa się z 1,40 mb. akt. Pomoc ewidencyjną stanowią spisy zdawczo-odbiorcze.

YouTube