Akta Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (sygn. K I–16)

Akta Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (sygn. K I–16)

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zostało założone w Krakowie w 1920 r. Prowadziło działalność przez Koła Okręgowe.

Akta Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego  z okresu międzywojennego (ok. 0,45 mb.) zawierają korespondencję z Kołami Okręgowymi TMJP, korespondencję dotyczącą prenumerat i wymiany wydawnictw Towarzystwa, księgę prenumeratorów w roku 1922.

Akta Towarzystwa po roku 1945 obejmują m. in. korespondencję w sprawach językowych, korespondencję z Kołami Okręgowymi, wymianę wydawnictw, materiały dotyczące nowelizacji statutu w 1983 r., księgi składek członkowskich, materiały redakcyjne: czasopisma „Język Polski”  i innych wydawnictw Towarzystwa, plany wydawnicze.

Marta Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube