Materiały Instytutu Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego (sygn. K I–20)

Materiały Instytutu Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego (sygn. K I–20)

Zebranie założycielskie Instytutu Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego odbyło się w grudniu 1990 r. w Przemyślu. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru w lutym 1991 r.  Instytut ma na celu prowadzenie i promocję badań nad problematyką wzajemnych stosunków między państwami i narodami Europy Wschodniej.

Materiały Instytutu, przekazane do Archiwum Nauki, stanowią zespół archiwalny o sygnaturze K I–20, zawierający 0,07 mb. akt (7 j.). W skład zespołu wchodzi dokumentacja działalności Instytutu z lat 1990–1994, w tym m.in. statut, materiały dot. organizacji Instytutu, plany i sprawozdania, dokumentacja dot. działalności wydawniczej

M. Piróg

YouTube