Materiały Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (sygn. K I–18)

Materiały Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (sygn. K I–18)

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne powołano 8 marca 1978 r. jako stowarzyszenie naukowe, działające pod egidą Polskiej Akademii Nauk. Walny Zjazd Organizacyjny PTT wybrał w maju 1978 r. na pierwszego przewodniczącego prof. Władysława Rusieckiego, uprzednio organizatora Sekcji Toksykologicznej Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Pierwszą siedzibą Zarządu PTT była Warszawa, w 1993 r. zadecydowano o jego przeniesieniu do Krakowa.

Materiały Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (sygn. K I–18) stanowią ok. 2,43 mb. akt. Pomocą ewidencyjną jest spis jednostek.

W zespole akt znajdują się m.in. akty normatywne (statut PTT, instrukcje, regulaminy, wytyczne), dokumentacja Walnych Zjazdów Delegatów (1978, 1981, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002), akta Zarządu Głównego PTT (rejestry uchwał z lat 1978–1993, protokoły posiedzeń 1982–1999, 2001, sprawozdania kadencyjne i roczne 1978–2005), materiały Komisji Ekspertów, Metod Analitycznych, Nagród, Nomenklatury, Statutowej, Szkoleniowej, Upowszechniania Wiedzy Toksykologicznej, Wydawniczej oraz Zespołu ds. działalności gospodarczej PTT, dokumentacja Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, akta członków wg oddziałów oraz wykazy publikacji członków.

Zespół zawiera również materiały poszczególnych Oddziałów (Białostockiego, Gdańskiego, Krakowskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, Szczecińskiego, Śląskiego, Warmińsk0-Mazurskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego), materiały redakcyjne wydawnictw PTT, dokumentację dot. zjazdów i konferencji, szkoleń, współpracy międzynarodowej, a także akta finansowe i korespondencję w sprawach różnych.

MP

YouTube