Akta Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie (sygn. K I–5)

Akta Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie (sygn. K I–5)

Komitet Ochrony Przyrody w Krakowie ustanowił Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozporządzeniem z 25 lutego 1937 r.

Sprawozdania: z zebrań (1937–1939), z posiedzenia Prezydium (1938), z działalności (1938); korespondencja w sprawie ochrony przyrody w Tatrach (m. in. w sprawie budowy kolejki linowej z Kalatówek na Wrótka pod Giewontem), korespondencja dotycząca zorganizowania ”Koła Śląskiego” KOP w Krakowie, spis członków, dziennik podawczy (15.VII.1937–30.VIII.1939).

M. Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

 

W skład zespołu akt Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie (sygn. K I–5) wchodzi 12 jednostek archiwalnych (0,12 mb. akt). Do Archiwum przekazano również jako pomoc ewidencyjną „Inwentarz zespołu akt Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie 1937–1939”, który został poddany retrokonwersji w 2018 roku.

Link: Inwentarz zespołu akt Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie 1937–1939 /retrokonwersja/

YouTube