Akta Biura Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa (sygn. K I–8)

Akta Biura Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa (sygn. K I–8)

Wydział Główny Lasów Rządu Generalnego Gubernatorstwa. Biuro Ochrony Przyrody (1939–1944).

Korespondencja dotycząca ochrony przyrody, ustawodawstwo ochronne, wykaz zwierząt zasługujących na ochronę w GG, sprawozdania z podróży służbowych w sprawach ochrony przyrody, spis urzędów nadzoru lasów, wykaz terenów ochrony przyrody, rękopisy artykułów.

Marta Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

 

Akta Biura Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa (sygn. K I–8) składają się z 15 jednostek archiwalnych (0,21 mb. akt). Do Archiwum wraz z dokumentacją Biura przekazano również pomoc ewidencyjną w postaci „Inwentarza zespołu akt Biura Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa 1939–1944”, który w 2018 r. został poddany retrokonwersji.

Link: Inwentarz zespołu akt Biura Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa 1939–1944 /retrokonwersja/

YouTube