Materiały Fundacji „Panteon Narodowy na Skałce” (sygn. K I–21)

Materiały Fundacji „Panteon Narodowy na Skałce” (sygn. K I–21)

Fundacja „Panteon Narodowy na Skałce” została założona w 2006 roku przez Klasztor Ojców Paulinów na Skałce oraz Polską Akademię Umiejętności. Celem Fundacji było stworzenie Panteonu Narodowego w Krakowie poprzez rozbudowę tzw. Krypty Zasłużonych w klasztorze na Skałce. Zakończyła działalność w 2009 roku.

W zespole archiwalnym Fundacji „Panteon Narodowy na Skałce” znajduje się 0,60 mb. akt. Fundacji z okresu 2006–2009. Pomocą ewidencyjną jest spis zdawczo-odbiorczy.

M. Piróg

YouTube