Akta Państwowej Rady Ochrony Przyrody (sygn. K I–6)

Akta Państwowej Rady Ochrony Przyrody (sygn. K I–6)

Państwowa Rada Ochrony Przyrody – organ doradczy i opiniodawczy władz Państwa w sprawach ochrony przyrody i gospodarki jej zasobami – utworzona w roku 1919 pod nazwą Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, przemianowana w roku 1925 na PROP. W latach 1919 – 1949 przewodniczącym był Władysław Szafer.
Akta PROP z l. 1919 – 1949:

  • sprawy organizacyjne (Biuro delegata M.W.R. i O.P. d/s. ochrony przyrody, Oddziały PROP i komitety); sprawozdania (1921 – 1938). Ustawodawstwo dotyczące ochrony przyrody (ustawy, rozporządzenia, projekty, nowelizacje, opinie korespondencja). Materiały i korespondencja dotyczące ochrony zwierząt i roślin, krajobrazu i przyrody nieożywionej – bogata dokumentacja dotycząca parków narodowych (m. in. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego w Czarnochorze), rezerwatów przyrody (m. in. w województwie lwowskim, nowogródzkim, poleskim, stanisławowskim, tarnopolskim), zabytków przyrody (m. in. kartkowy inwentarz zabytków przyrody b. województw wschodnich).
  • Materiały i korespondencja dotycząca współpracy krajowej (instytucje państwowe, naukowe, organizacje społeczne) i międzynarodowej (m. in. członkostwo i udział w pracach instytucji ochrony przyrody, udział w międzynarodowych kongresach i zjazdach).
  • Materiały redakcyjne dotyczące ogólnych spraw wydawniczych, wymiany krajowej i zagranicznej (kartoteka), materiały redakcyjne “Chrońmy Przyrodę ojczystą” Rocznik I-V.
  • Materiały i korespondencja dotycząca popularyzacji ochrony przyrody.
  • Sprawy finansowo-gospodarcze m. in. inwentarz biura PROP, księga przychodów i rozchodów (1937 – 1939, 1946), korespondencja.
  • Dzienniki podawcze z l. 1946 – 1949.

    M. Płatek (Tylka)
    Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

 

Akta Państwowej Rady Ochrony Przyrody (sygn. K I–6) zostały przekazane do Archiwum w 1984 roku. Do przekazywanych materiałów załączono również ewidencję w postaci „Inwentarza zespołu akt Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie 1919–1949”. W 1995 roku do zespołu dołączono dwie jednostki z dopływu Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, nie uwzględnione we wspomnianej ewidencji. Akta PROP zawierają 7,66 mb. akt (736 jedn. archiwalnych). „Inwentarz zespołu akt Państwowej Rady Ochrony Przyrody” poddano retrokonwersji w 2018 r.

Link: Inwentarz zespołu akt Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie 1919 – 1949 /retrokonwersja/

YouTube