Akta Polskiego Towarzystwa Geologicznego (sygn. K I–11)

Akta Polskiego Towarzystwa Geologicznego (sygn. K I–11)

Polskie Towarzystwo Geologiczne powstało w 1921 roku w Krakowie, gdzie ma siedzibę zarówno Zarząd Główny Towarzystwa, jak i jego Oddział Krakowski.

Zespół archiwalny obejmuje:

  • protokoły z posiedzeń Walnych Zjazdów Delegatów (1947–1986), księgi protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego (1962–1988), protokoły z posiedzeń Rady Redakcyjnej (1955–1977), korespondencję bieżącą Zarządu Głównego w sprawach zjazdów PTG (m. in. plany i preliminarze), dotyczącą spraw naukowych, wydawniczych, wymiany zagranicznej z lat 1920–1976,
  • księgi protokołów z Walnych Zebrań Oddziału Krakowskiego (1963–1986), protokoły z posiedzeń Zarządu Oddziału Krakowskiego (1963–1974) i sprawozdania Oddziałów, Kół i Sekcji (1948–1986), także korespondencję Oddziału Krakowskiego (1963–1992) i Wrocławskiego 1955–1959),
  • materiały dotyczące kongresów i konferencji m. in. Kongres w Starym Smokovcu (1958–1960), Grocie Kryształowej (1960), a także dotyczące spraw muzealnych (1960).

Piotr Milczanowski
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

Materiały Polskiego Towarzystwa Geologicznego (sygn. K I–11) obejmują 4,70 mb. akt (298 j.). Pomocą ewidencyjną jest spis jednostek.

YouTube