Materiały XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu (sygn. K I–4)

Materiały XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu (sygn. K I–4)

XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu odbył się w dniach 11–15 września 1933 roku.

Akta Komitetu organizacyjnego z l. 1929-1936, m. in. korespondencja dotycząca organizacji zjazdu i wydania Pamiętnika, korespondencja finansowa, zaproszenia i zgłoszenia na zjazd.

M. Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

 

Zespół archiwalny XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu (sygn. K I–4) liczy 22 jednostki archiwalne (0,33 mb. akt). Pomocą ewidencyjną jest inwentarz kartkowy oraz spis tymczasowy.

YouTube