Akta Akademii Nauk Lekarskich (sygn. K I–3)

Akta Akademii Nauk Lekarskich (sygn. K I–3)

Część akt Akademii Nauk Lekarskich w Warszawie przekazanych Polskiej Akademii Umiejętności po rozwiązaniu ANL w związku z utworzeniem Wydziału IV Lekarskiego PAU w 1930.

Akta administracyjne: statut, regulamin, protokoły zebrań zarządu (1920–1923), protokoły zebrań naukowych (1921–1923), akta walnych zebrań (1920–1923), korespondencja (1920–1926), akta rachunkowe (1921–1923).

M. Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

Materiały Akademii Nauk Lekarskich stanowią 0,30 mb. akt (26 j.). Pomocą ewidencyjną do zespołu jest spis jednostek, sporządzony na podstawie inwentarza kartkowego.

 

YouTube