Kategoria: Bez kategorii

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Miniony wtorek, 31 maja br., upłynął w Archiwum Nauki PAN i PAU pod znakiem pokazów bibliotecznych. Tego dnia w progach budynku przy ul. św. Jana 26 gościły dwie grupy studentów, dla których bibliotekarz Archiwum, mgr Marzena Włodek, przygotowała specjalne prezentacje zbiorów, połączone z warsztatami.

Pierwszą grupą byli studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczący w zajęciach „Dawny druk i jego opis”, prowadzonych przez dr Michała Czerenkiewicza. Drugą z grup stanowili natomiast goście z Katowic – studentki V roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej wraz z członkiniami Koła Naukowego  Infologów Uniwersytetu Śląskiego.

Podstawą do przeprowadzenia tego typu warsztatów jest przechowywana w Archiwum Nauki Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, przekazana przez profesor Karolinę Lanckorońską. Wchodzące w skład tego księgozbioru starodruki dają możliwość poznania budowy i dziejów dawnej książki, zaś jego bogactwo pozwala na spotkanie się adeptów bibliotekarstwa z historią i różnorodnością polskiego edytorstwa, drukarstwa i introligatorstwa.

fot. M. Włodek, M. Piróg

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony”

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony”

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej”

Na rynku wydawniczym pojawiła się książka „Dziewczyna i Uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej”, której autorka, historyk sztuki Gerdien Verschoor, spędziła wiele godzin w Pracowni Naukowej naszego Archiwum, badając materiały ze spuścizny Karoliny Lanckorońsiej. Mieliśmy zaszczyt i honor brać udział zarówno w procesie twórczym, jak i w uroczystej premierze książki. W czasie tego wydarzenia, które miało miejsce 24 maja br. w Warszawie, Archiwum Nauki reprezentowała Marzena Włodek.

 

Pod poniższym linkiem zapoznać się można z opisem premiery i samej książki, przygotowanym przez jej wydawcę – Wydawnictwo HarperCollins:
DZIEWCZYNA I UCZONY

Pokaz archiwalny dla studentów historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pokaz archiwalny dla studentów historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W środę, 25 maja, w progach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie gościli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. W ramach zajęć na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, prowadzonych przez prof. Urszulę Kicińską, mieli okazję zapoznać się z działalnością Archiwum oraz charakterystyką przechowywanych w nim źródeł do badań naukowych.

Przygotowany przez naszych pracowników program wizyty składał się z dwóch części. W Pracowni Naukowej Archiwum mgr Paulina Krzywda oraz mgr Maciej Piróg przedstawili gościom podstawowe informacje o naszej instytucji, w tym zarys jej dziejów i główne obszary działalności. Następnie zapoznali ich z zasobem Archiwum, prezentując wybrane dokumenty, fotografie czy artefakty, pochodzące m.in. z zespołu akt Polskiej Akademii Umiejętności czy ze spuścizn Kazimierza Nitscha, Henryka Hoyera, Jerzego Pileckiego, Wojciecha Narębskiego czy Wacława Felczaka.

Drugim elementem programu było zwiedzanie najnowszej ekspozycji, przygotowanej przez pracowników Archiwum, po której studentów oprowadził mgr Maciej Łyszczarz. Uczestnicy spotkania mogli w ten sposób zapoznać się z biografią i spuścizną prof. Renaty Dutkowej, wybitnej badaczki dziejów oświaty.

Fot. K. Wójtowicz

Pokaz archiwalny dla studentów Instytutu Historii UJ

Pokaz archiwalny dla studentów Instytutu Historii UJ

W dniach 23 i 26 maja Archiwum Nauki odwiedzili studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach zajęć prowadzonych przez dra Arkadiusza Więcha dwie grupy przyszłych historyków-archiwistów mogły zapoznać się z dziejami naszego Archiwum oraz podstawowymi informacjami o profilu jego działalności i posiadanym zasobie archiwalnym i bibliotecznym. Następnie mgr Maciej Piróg oprowadził gości po najnowszej wystawie, przygotowanej przez Archiwum, poświęconej życiu i działalności wybitnej badaczki historii oświaty krakowskiej i galicyjskiej, prof. Renaty Dutkowej.

Fot. M. Łyszczarz, K. Wójtowicz

Warsztaty archiwalne „Źródła do historii I i II wojny w spuściznach uczonych”

Warsztaty archiwalne „Źródła do historii I i II wojny w spuściznach uczonych”

W dniu 17 maja w naszej Pracowni p. Marzena Włodek poprowadziła warsztaty archiwalne „Źródła do historii I i II wojny w spuściznach uczonych”, dla studentów IV roku Instytutu Historii UJ, specjalności antropologii historycznej, w ramach kursu „Doświadczenia I i II wojny światowej. Interpretacje kulturowe” prowadzonego przez dra Kamila Ruszałę. Studenci mogli poznać materiały ze spuścizn Kazimierza Mitery (pamiętniki, rysunki o fotografie z I wojny), Zenona Klemensiewicza (korespondencja i fotografie z I wojny),  Tadeusza Dubieckiego (pamiętnik Ludmiły Wróblewskiej), Andrzeja Bolewskiego (materiał do badań Sonderaktion Krakau-Sachsenhausen), Karoliny Lanckorońskiej (wspomnienia, fotografie i dokumenty z II wojny światowej),  Władysława Semkowicza (tematyka wokół Sonderaktion Krakau – Sachsenhausen), Franciszka Bielaka (archiwum katyńskie J. Robla). Największe zainteresowanie zdobył Kazimierz Mitera – jego pamiętniki i rysunki z okresu Wielkiej Wojny.

Fot. K. Ruszała

Promocja książki „Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939″ Łukasza Chrobaka”

Promocja książki „Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939″ Łukasza Chrobaka”

We wtorek 17 maja 2022 r. w Archiwum Nauki odbyła się kolejna promocja książki. Tym razem prezentowana była publikacja pt. „Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939” autorstwa dra Łukasza Chrobaka. Zebranych gości przywitał Dyrektor Tomasz Pudłocki, który następnie oddał głos prof. Andrzejowi Chwalbie oraz dr. Arkadiuszowi Więchowi. Obaj Panowie, na początku, w kilku słowach wprowadzili słuchaczy w tematykę historii gospodarczej Galicji przełomu XIX i XX wieku. Następnie została omówiona struktura książki i jej bogata baza źródłowa. Po tym wprowadzeniu głos zabrał dr Łukasz Chrobak, który wygłosił wykład „Między Krakowem i Lwowem. Książę Andrzej Lubomirski jako działacz przemysłowy i mecenas kultury”, wskazując w nim główne obszary działalności bohatera książki, działającego na wielu płaszczyznach raczkującego w Galicji przemysłu od cukrownictwa po warsztaty mechaniczne. Na końcu można było nabyć promowaną książkę wraz z dedykacją autora.

Fot. M. Łyszczarz

Grant wyszehradzki

Grant wyszehradzki

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie przez dwa dni (16-17 maja) było miejscem realizacji grantu wyszehradzkiego pt. „Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors and musicians, 1870-1920”, kierowanego przez Węgierską Akademię Nauk, a zrzeszającego historyków muzyki i kultury z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. W jego ramach dyrektor Tomasz Pudłocki prowadził zajęcia dla studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, opowiadając o prowadzonych w grancie badaniach, a mgr Paulina Krzywda i mgr Maciej Piróg przygotowali dla gości z Węgier i Czech pokaz zbiorów odnoszących się do historii muzyki z zasobu Archiwum. Clue dwudniowych spotkań stanowił koncert grantowy, który odbył się w gmachu Konsulatu Węgierskiego w Krakowie. Koncert otworzył gospodarz miejsca dr Tibor Gerencser, a całość prowadził prof. Pudłocki. Sopranistki Ingrid Kertesi i Julia Maria Kovacs oraz pianista Gergely Kaposi zaprezentowali się w wybranych utworach m.in.  Jana Levoslava Belli, Mieczysława Karłowicza, Ferenca Erkela i Bedřicha Smetany. W koncercie – poza przedstawicielami świata dyplomacji, nauki, studentów Instytutu Historii UJ oraz pracowników Archiwum Nauki PAN i PAU – wzięła udział goszcząca w Krakowie dr Marie Bahenská, wicedyrektor zaprzyjaźnionego Instytutu Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky).

Fot. T. Pudłocki, M. Łyszczarz, K. Wójtowicz

Wizyta dr Marie Bahenskiej

Wizyta dr Marie Bahenskiej

Dzisiaj w Archiwum Nauki gościła Pani dr Marie Bahenská, wicedyrektor zaprzyjaźnionego Instytutu Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky). Podczas spotkania poruszane były kwestie bieżącej współpracy polsko-czeskiej, a także rozmawiano o kolejnym projekcie i obszarach tematycznych które mógłby on zawierać.

Fot. M. Piróg

Dyrektor Archiwum Nauki w Słowenii

Dyrektor Archiwum Nauki w Słowenii

W dn. 8-13 maja dyrektor Tomasz Pudłocki przebywał na stypendium Erasmusa jako wykładowca w Uniwersytecie w Lublanie. Przy okazji zapoznał się ze strukturą i zbiorami: Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Lublańskiego, Archiwum i Biblioteki Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki oraz kolekcji manuskryptów Biblioteki Narodowej w Lublanie. Wszystkie instytucje mają interesujące zbiory i sporo materiałów do polsko-słoweńskich kontaktów intelektualnych.

Promocja książki Łukasza Chrobaka „Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939”

Promocja książki Łukasza Chrobaka „Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939”

Serdecznie zapraszamy na promocją książki dra Łukasza Chrobaka „Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939„, która odbędzie się we wtorek 17 maja br. o godz. 17.00 w Archiwum Nauki PAN i PAU.

Wydarzenie poprowadzi Dyrektor dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, a kilka słów wprowadzających wygłoszą prof. dr hab. Andrzej Chwalba oraz dr Arkadiusz S. Więch.

Promocji towarzyszyć będzie wykład autora pt. ”Między Krakowem i Lwowem. Książę Andrzej Lubomirski jako działacz przemysłowy i mecenas kultury”

YouTube