„Ocean wszechrzeczy… : w spuściznach ludzi nauki i kultury”

„Ocean wszechrzeczy… : w spuściznach ludzi nauki i kultury”

13 czerwca 2014 r. odbyła się, przygotowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU wespół z Polską Akademią Umiejętności, konferencja naukowa Ocean wszechrzeczy… W spuściznach ludzi nauki i kultury. Było to już trzecie z serii posiedzeń naukowych, poświęconych problematyce spuścizn ludzi kultury i nauki (poprzednie to Ocalone od niepamięci… z 2012 r. oraz Czas zatrzymany…  z 2013 r.).

Materiały ze wspomnianych trzech konferencji z lat 2012 – 2014 zostały zebrane w publikacji Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne, wydanej przez Archiwum Nauki w 2018 roku.

YouTube