Na różnych drogach nauki… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.

Na różnych drogach nauki… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.

W 2013 r. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie świętowało 10. rocznicę współpracy z Instytutem Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Utrzymywanie tego rodzaju relacji ma dla działalności obu instytucji duże znaczenie i wpisuje się w długą tradycję kontaktów między krakowskim a praskim ośrodkiem naukowym. Przedstawiciele obu archiwów postanowili zatem uczcić tę rocznicę w szczególny sposób – zadecydowano o wspólnym przygotowaniu zarówno okolicznościowej wystawy, jak i konferencji naukowej, powiązanych tematycznie z historią kontaktów naukowych między Polską, Czechami i Słowacją. Do grona organizatorów posiedzenia dołączyły również Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze.

15 listopada 2013 r., w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności, sekretarz generalny PAU prof. Jerzy Wyrozumski otworzył konferencję Na różnych drogach nauki… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w. W pierwszej części posiedzenia dr Marek Ďurčanský (Uniwersytet Karola w Pradze) i dr hab. Anna Szczepańska (Uniwersytet Szczeciński) naświetlili problem relacji naukowców polskich i czeskich w latach międzywojennych oraz w okresie 1944 – 1989.  W części drugiej dr Jan Chodějovský (Instytut Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Rep. Czeskiej) odniósł się do kontaktów polsko-czeskich w dziedzinie sozologii, a prof. Zbigniew Wójcik (PAN Muzeum Ziemi w Warszawie) do czeskich związków prof. W. Goetla. Wreszcie w ramach trzeciego, ostatniego panelu przypomniano sylwetki wybitnych naukowców: doc. dr Petr Svobodný (Uniwersytet Karola w Pradze) poświęcił wystąpienie postaci prof. Rudolfa Kimla, dr Roman Baron (Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej) przedstawił działalność naukową prof. Mariana Szyjkowskiego, a dr Sebastian Grudzień (Biblioteka Jagiellońska) recepcji Jaroslava Valenty w polskiej historiografii.

W przerwie konferencji miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.

YouTube