Projekty badawcze

Projekty badawcze

realizowane przez Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności od stycznia 2003 roku we współpracy z Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Archiv Akademie věd České republiky), a od stycznia 2006 z Instytutem Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky):

Kontakty naukowe i kulturalne między Czechami a Galicją w XIX i XX wieku (1 I 2003-31 XII 2005),

Czesko-polskie kontakty naukowe i kulturalne w XIX i XX wieku (1 I 2006-31 XII 2008, przedłużany na kolejne lata do 31 XII 2015),

Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach czeskich i polskich uczonych (1 I 2016- 31 XII 2018),

Jak naukowcy budowali swoje sieci? Rekonstrukcja kontaktów naukowych i stosunków transnarodowych między czeskimi i polskimi uczonymi w XIX i XX wieku (1 I 2019-31 XII 2021)

YouTube