Kategoria: Bez kategorii

Dyrektor Archiwum Nauki w Paryżu

Dyrektor Archiwum Nauki w Paryżu

Dyrektor Archiwum, prof. Tomasz Pudłocki, przebywał w dniach 13 – 15 marca 2023 r. we Francji, prowadząc badania i konsultacje w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Zbiory tej instytucji zawierają wiele unikatowych dokumentów do dziejów nauki polskiej poza granicami kraju, stanowiąc pod tym względem cenne uzupełnienie zasobu zgromadzonego przez Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Dyrektor Archiwum Nauki członkiem Rady Redakcyjnej i Naukowej „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae XIV-XXI”

Dyrektor Archiwum Nauki członkiem Rady Redakcyjnej i Naukowej „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae XIV-XXI”

W dn. 10 marca w gabinecie Dyrekcji Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Redakcyjnej i Naukowej serii wydawniczej „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae XIV-XXI”. Zebraniu przewodniczył dyrektor Archiwum UJ dr hab. Przemysław Żukowski, prof. UJ.

Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ został powołany do tego grona decyzją z 2 lutego br. W skład Rady wchodzą również: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – jako przewodniczący, dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, oraz jako sekretarz – dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ.

Wręczenie nowego „Rocznika Przemyskiego” prof. Andrzejowi Chwalbie

Wręczenie nowego „Rocznika Przemyskiego” prof. Andrzejowi Chwalbie

W dn. 17 stycznia w gabinecie dyrekcji odbyła się miła uroczystość – zaprezentowanie numeru specjalnego „Rocznika Przemyskiego. Historia” t. 58, 2022, z. 4: Magno nomine ac excellens lumen. Studia poświęcone Profesorowi Andrzejowi Chwalbie pod redakcją Łukasza Chrobaka i Tomasza Pudłockiego.

Redaktorzy tomu wręczyli egzemplarz periodyku Profesorowi Chwalbie – ambasadorowi Krakowa w Przemyślu, a Przemyśla w Krakowie – jako upominek dla niego od środowiska skupionego wokół Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Oficjalna promocja tomu odbędzie się 16 marca w Przemyślu.

Czasopismo zostało wydane dzięki dotacji  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fot. M. Piróg

 

 

Goście z USA w Archiwum Nauki

Goście z USA w Archiwum Nauki

23 czerwca br. z wizytą w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie byli prof. dr John W. Steinberg z Austin Peay State University w Harned Hall, prof. dr Keely Stauter-Halsted z University of Illinois w Chicago oraz dr Kamil Ruszała z Instytutu Historii UJ.  Wizyta minęła na planach dotyczącej przyszłej współpracy nad projektem o historii Europy Środkowo-Wschodniej po 1918 r.

Europejskie Colloquia Archiwalne

Europejskie Colloquia Archiwalne

W dn. 22 czerwca br. delegacja Archiwum Nauki PAN i PAU w osobach mgra Tomasza Filipa, mgra Macieja Łyszczarza i prof. Tomasza Pudłockiego, w charakterze słuchaczy wzięła udział w I Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Europejskie Colloquia Archiwalne pt. Rozproszone dziedzictwo. Przemieszczenie i rewindykacje archiwaliów w Europie po I wojnie światowej. Przy okazji, wraz z kilkudziesięcioma dyrektorami i pracownikami archiwów z Europy Środkowo-Wschodniej panowie mogli zwiedzić Archiwum Narodowe w Krakowie i zapoznać się z jego pracowniami, magazynami i serwerownią.

Pokaz dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego

Pokaz dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 10 czerwca br. grupa studentów archiwistyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z dr Barbarą Kalinowską-Wójcik odbyła wyprawę do Krakowa, celem zapoznania się z profilem działalności oraz zasobem tutejszych archiwów. Jednym z punktów programu była wizyta w Archiwum Nauki PAN i PAU. Studenci mogli zapoznać się z wyborem najciekawszych dokumentów, fotografii i artefaktów z naszych zbiorów w ramach pokazu, przygotowanego przez Paulinę Krzywdę. Grupa została również oprowadzona przez Macieja Piroga po wystawie, poświęconej życiu i działalności prof. Renaty Dutkowej, wybitnej badaczki dziejów oświaty krakowskiej i galicyjskiej.

Goście z Buffalo w Archiwum Nauki

Goście z Buffalo w Archiwum Nauki

W dniu 13 czerwca 2022 r. w Archiwum Nauki gościli prof. dr Richard D. Reitsma z Canisius College w Buffalo (specjalizujący się w problematyce współczesnych migracji w USA) oraz prof. dr Davide Salvo z University w Buffalo (specjalista z dziejów późnego antyku). Uczeni, prowadzący tej wiosny wykłady w Warszawie, Krakowie i Przemyślu zainteresowani byli zasobem naszego Archiwum.

Medal za Zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla Dyrektora Archiwum Nauki

Medal za Zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla Dyrektora Archiwum Nauki

W dniu 6 czerwca 2022 r. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Dyrektor Archiwum Nauki dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ odebrał „Medal za Zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”. Medal wręczył osobiście Prezes Towarzystwa prof. Antoni Różalski. Ceremonię poprzedził wykład prof. Tomasza Pudłockiego traktujący o polskiej anglistyce w dwudziestoleciu międzywojennym, wygłoszony w ramach Wydziału I językoznawstwa, nauk o literaturze i filozofii.

Panu Dyrektorowi serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu nauki!

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Miniony wtorek, 31 maja br., upłynął w Archiwum Nauki PAN i PAU pod znakiem pokazów bibliotecznych. Tego dnia w progach budynku przy ul. św. Jana 26 gościły dwie grupy studentów, dla których bibliotekarz Archiwum, mgr Marzena Włodek, przygotowała specjalne prezentacje zbiorów, połączone z warsztatami.

Pierwszą grupą byli studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczący w zajęciach „Dawny druk i jego opis”, prowadzonych przez dr Michała Czerenkiewicza. Drugą z grup stanowili natomiast goście z Katowic – studentki V roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej wraz z członkiniami Koła Naukowego  Infologów Uniwersytetu Śląskiego.

Podstawą do przeprowadzenia tego typu warsztatów jest przechowywana w Archiwum Nauki Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, przekazana przez profesor Karolinę Lanckorońską. Wchodzące w skład tego księgozbioru starodruki dają możliwość poznania budowy i dziejów dawnej książki, zaś jego bogactwo pozwala na spotkanie się adeptów bibliotekarstwa z historią i różnorodnością polskiego edytorstwa, drukarstwa i introligatorstwa.

fot. M. Włodek, M. Piróg

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony”

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony”

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej”

Na rynku wydawniczym pojawiła się książka „Dziewczyna i Uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej”, której autorka, historyk sztuki Gerdien Verschoor, spędziła wiele godzin w Pracowni Naukowej naszego Archiwum, badając materiały ze spuścizny Karoliny Lanckorońsiej. Mieliśmy zaszczyt i honor brać udział zarówno w procesie twórczym, jak i w uroczystej premierze książki. W czasie tego wydarzenia, które miało miejsce 24 maja br. w Warszawie, Archiwum Nauki reprezentowała Marzena Włodek.

 

Pod poniższym linkiem zapoznać się można z opisem premiery i samej książki, przygotowanym przez jej wydawcę – Wydawnictwo HarperCollins:
DZIEWCZYNA I UCZONY

YouTube