Kategoria: Bez kategorii

Goście z USA w Archiwum Nauki

Goście z USA w Archiwum Nauki

23 czerwca br. z wizytą w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie byli prof. dr John W. Steinberg z Austin Peay State University w Harned Hall, prof. dr Keely Stauter-Halsted z University of Illinois w Chicago oraz dr Kamil Ruszała z Instytutu Historii UJ.  Wizyta minęła na planach dotyczącej przyszłej współpracy nad projektem o historii Europy Środkowo-Wschodniej po 1918 r.

Kolejna odsłona wystawy „W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego”

Kolejna odsłona wystawy „W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego”

Archiwum Nauki PAN i PAU zaprasza na wystawę „W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego” tym razem w Muzeum Miejskim w Zamku w Suchej Beskidzkiej. Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w piątek dn. 23 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 i zainauguruje obchody Dni Ziemi Suskiej (24-26 VI). Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mieli możliwości zobaczyć wystawy w Krakowie zapraszamy do Suchej Beskidzkiej.

Europejskie Colloquia Archiwalne

Europejskie Colloquia Archiwalne

W dn. 22 czerwca br. delegacja Archiwum Nauki PAN i PAU w osobach mgra Tomasza Filipa, mgra Macieja Łyszczarza i prof. Tomasza Pudłockiego, w charakterze słuchaczy wzięła udział w I Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Europejskie Colloquia Archiwalne pt. Rozproszone dziedzictwo. Przemieszczenie i rewindykacje archiwaliów w Europie po I wojnie światowej. Przy okazji, wraz z kilkudziesięcioma dyrektorami i pracownikami archiwów z Europy Środkowo-Wschodniej panowie mogli zwiedzić Archiwum Narodowe w Krakowie i zapoznać się z jego pracowniami, magazynami i serwerownią.

Pokaz dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego

Pokaz dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 10 czerwca br. grupa studentów archiwistyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z dr Barbarą Kalinowską-Wójcik odbyła wyprawę do Krakowa, celem zapoznania się z profilem działalności oraz zasobem tutejszych archiwów. Jednym z punktów programu była wizyta w Archiwum Nauki PAN i PAU. Studenci mogli zapoznać się z wyborem najciekawszych dokumentów, fotografii i artefaktów z naszych zbiorów w ramach pokazu, przygotowanego przez Paulinę Krzywdę. Grupa została również oprowadzona przez Macieja Piroga po wystawie, poświęconej życiu i działalności prof. Renaty Dutkowej, wybitnej badaczki dziejów oświaty krakowskiej i galicyjskiej.

Goście z Buffalo w Archiwum Nauki

Goście z Buffalo w Archiwum Nauki

W dniu 13 czerwca 2022 r. w Archiwum Nauki gościli prof. dr Richard D. Reitsma z Canisius College w Buffalo (specjalizujący się w problematyce współczesnych migracji w USA) oraz prof. dr Davide Salvo z University w Buffalo (specjalista z dziejów późnego antyku). Uczeni, prowadzący tej wiosny wykłady w Warszawie, Krakowie i Przemyślu zainteresowani byli zasobem naszego Archiwum.

Medal za Zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla Dyrektora Archiwum Nauki

Medal za Zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla Dyrektora Archiwum Nauki

W dniu 6 czerwca 2022 r. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Dyrektor Archiwum Nauki dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ odebrał „Medal za Zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”. Medal wręczył osobiście Prezes Towarzystwa prof. Antoni Różalski. Ceremonię poprzedził wykład prof. Tomasza Pudłockiego traktujący o polskiej anglistyce w dwudziestoleciu międzywojennym, wygłoszony w ramach Wydziału I językoznawstwa, nauk o literaturze i filozofii.

Panu Dyrektorowi serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu nauki!

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Miniony wtorek, 31 maja br., upłynął w Archiwum Nauki PAN i PAU pod znakiem pokazów bibliotecznych. Tego dnia w progach budynku przy ul. św. Jana 26 gościły dwie grupy studentów, dla których bibliotekarz Archiwum, mgr Marzena Włodek, przygotowała specjalne prezentacje zbiorów, połączone z warsztatami.

Pierwszą grupą byli studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczący w zajęciach „Dawny druk i jego opis”, prowadzonych przez dr Michała Czerenkiewicza. Drugą z grup stanowili natomiast goście z Katowic – studentki V roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej wraz z członkiniami Koła Naukowego  Infologów Uniwersytetu Śląskiego.

Podstawą do przeprowadzenia tego typu warsztatów jest przechowywana w Archiwum Nauki Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, przekazana przez profesor Karolinę Lanckorońską. Wchodzące w skład tego księgozbioru starodruki dają możliwość poznania budowy i dziejów dawnej książki, zaś jego bogactwo pozwala na spotkanie się adeptów bibliotekarstwa z historią i różnorodnością polskiego edytorstwa, drukarstwa i introligatorstwa.

fot. M. Włodek, M. Piróg

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony”

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony”

Premiera książki „Dziewczyna i Uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej”

Na rynku wydawniczym pojawiła się książka „Dziewczyna i Uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej”, której autorka, historyk sztuki Gerdien Verschoor, spędziła wiele godzin w Pracowni Naukowej naszego Archiwum, badając materiały ze spuścizny Karoliny Lanckorońsiej. Mieliśmy zaszczyt i honor brać udział zarówno w procesie twórczym, jak i w uroczystej premierze książki. W czasie tego wydarzenia, które miało miejsce 24 maja br. w Warszawie, Archiwum Nauki reprezentowała Marzena Włodek.

 

Pod poniższym linkiem zapoznać się można z opisem premiery i samej książki, przygotowanym przez jej wydawcę – Wydawnictwo HarperCollins:
DZIEWCZYNA I UCZONY

Pokaz archiwalny dla studentów historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pokaz archiwalny dla studentów historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W środę, 25 maja, w progach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie gościli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. W ramach zajęć na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, prowadzonych przez prof. Urszulę Kicińską, mieli okazję zapoznać się z działalnością Archiwum oraz charakterystyką przechowywanych w nim źródeł do badań naukowych.

Przygotowany przez naszych pracowników program wizyty składał się z dwóch części. W Pracowni Naukowej Archiwum mgr Paulina Krzywda oraz mgr Maciej Piróg przedstawili gościom podstawowe informacje o naszej instytucji, w tym zarys jej dziejów i główne obszary działalności. Następnie zapoznali ich z zasobem Archiwum, prezentując wybrane dokumenty, fotografie czy artefakty, pochodzące m.in. z zespołu akt Polskiej Akademii Umiejętności czy ze spuścizn Kazimierza Nitscha, Henryka Hoyera, Jerzego Pileckiego, Wojciecha Narębskiego czy Wacława Felczaka.

Drugim elementem programu było zwiedzanie najnowszej ekspozycji, przygotowanej przez pracowników Archiwum, po której studentów oprowadził mgr Maciej Łyszczarz. Uczestnicy spotkania mogli w ten sposób zapoznać się z biografią i spuścizną prof. Renaty Dutkowej, wybitnej badaczki dziejów oświaty.

Fot. K. Wójtowicz

Pokaz archiwalny dla studentów Instytutu Historii UJ

Pokaz archiwalny dla studentów Instytutu Historii UJ

W dniach 23 i 26 maja Archiwum Nauki odwiedzili studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach zajęć prowadzonych przez dra Arkadiusza Więcha dwie grupy przyszłych historyków-archiwistów mogły zapoznać się z dziejami naszego Archiwum oraz podstawowymi informacjami o profilu jego działalności i posiadanym zasobie archiwalnym i bibliotecznym. Następnie mgr Maciej Piróg oprowadził gości po najnowszej wystawie, przygotowanej przez Archiwum, poświęconej życiu i działalności wybitnej badaczki historii oświaty krakowskiej i galicyjskiej, prof. Renaty Dutkowej.

Fot. M. Łyszczarz, K. Wójtowicz

YouTube