Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Założone w 1815 r. Towarzystwo Naukowe Krakowskie było jedną z najstarszych polskich instytucji naukowych. W 1872 r. przekształcono je w Akademię Umiejętności, której bezpośrednią następczynią jest Polska Akademia Umiejętności. Zasługi Towarzystwa dla organizacji i rozwoju nauki polskiej są ogromne. Związane od początku ściśle z krakowskim Uniwersytetem, TNK skupiło w swym gronie najwybitniejsze umysły, elitę intelektualną kraju. W jego ramach prowadzono działalność naukową i wydawniczą, a zgromadzone zbiory wkrótce dały początek pierwszemu publicznemu muzeum w Krakowie – Muzeum Starożytności. Niebagatelna była też rola stowarzyszenia na polu przetrwania i krzewienia kultury narodowej. Jego działalność miała duże znaczenie dla społeczeństwa, pozbawionego wskutek rozbiorów własnego państwa i podzielonego między trzy imperia.

Obchodom 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w 2015 r. nadano szczególne rozmiary i składało się na nie wiele inicjatyw. Należała do nich konferencja naukowa, zorganizowana przez PAU wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Archiwum Nauki PAN i PAU. Poświęcona była dziejom samego Towarzystwa, w tym działalności poszczególnych komisji, historii Biblioteki TNK oraz wydawnictw Towarzystwa, również pracom wybitnych jego członków czy związkom z innymi instytucjami naukowymi. Konferencja miała miejsce w dniach 9 – 10 października 2015 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda. W ramach konferencji zaplanowano również inne wydarzenia, związane z rocznicowymi obchodami – otwarcie wystawy, poświęconej Towarzystwu Naukowemu Krakowskiemu, w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU, czy rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Towarzystwie.

YouTube