Program konferencji: Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania

Program konferencji: Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania

Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania
Program konferencji naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU, 16 października 2019 r.
Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków

Panel I (10.00 – 11.35):
10.00 – Otwarcie
10.15-10.35 – prof. dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski) – Archiwa osobiste w środowisku tradycyjnym i cyfrowym
10.35-10.55 – dr hab. Hanna Krajewska (Archiwum PAN Warszawa) – Czy rozpraszanie spuścizn archiwalnych jest nieuchronną koniecznością?
10.55-11.15 – dr Anita Chodkowska (Archiwum PAN Warszawa) – Porządkowanie spuścizn zawierających dokumenty elektroniczne – problemów praktycznych ciąg dalszy
11.15-11.35 – dr Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie) – Spuścizny w archiwach państwowych – problemy gromadzenia i opracowania

11.35-12.00 – przerwa kawowa

Panel II (12.00 – 13.40):
12.00-12.20 – dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie) – Udostępnianie spuścizn w Instytucie Józefa Piłsudskiego w USA – osiągnięcia, wyzwania, problemy
12.20-12.40 – dr Marie Bahenska, dr Jan Chodejovsky, dr Tomas Pavlicek (Masarykuv ustav a Archiv AV CR, Praha) – Rekonstrukcja? Opracowanie spuścizn czeskich uczonych
12.40-13.00 – dr Aleksandra Losik-Sidorska i dr hab. Magdalena Binias-Szkopek (Biblioteka Kórnicka w Poznaniu) – Bazy genealogiczne dostępne na Platformie Cyfrowych zasobów Biblioteki Kórnickiej PAN
13.00-13.20 – dr Marek Ďurčanský (Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, Praha) – Materiały piśmienne czeskiego historyka Jaroslava Bidlo (1868–1937) – przykład spuścizny rozproszonej
13.20-13.40 – dr Bernadeta Wilk (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie) – Baza danych „Spuścizna”, geneza i perspektywy

14.00 – wernisaż wystawy: „Walery Goetel (1889 – 1972). Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata…” (zob.)

15.00-15.45 – przerwa obiadowa

Panel III (15.45 – 17.00):
15.45-16.00 – dr Adam Górski, Problemy w pozyskiwaniu, opracowywaniu i udostępnianiu spuścizn w XXI wieku na przykładzie Archiwum Nauki PAN i PAU
16.00-17.00 – dyskusja z udziałem zaproszonych gości

YouTube