Konferencja: „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”

Konferencja: „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”

Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zaprasza na konferencję naukową „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”, która odbędzie się w dniach 23-24 października br. Program obrad prezentujemy poniżej.

Organizatorami konferencji są Archiwum Nauki oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Wydziału Historycznego UJ w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

YouTube