Wręczenie nowego „Rocznika Przemyskiego” prof. Andrzejowi Chwalbie

Wręczenie nowego „Rocznika Przemyskiego” prof. Andrzejowi Chwalbie

W dn. 17 stycznia w gabinecie dyrekcji odbyła się miła uroczystość – zaprezentowanie numeru specjalnego „Rocznika Przemyskiego. Historia” t. 58, 2022, z. 4: Magno nomine ac excellens lumen. Studia poświęcone Profesorowi Andrzejowi Chwalbie pod redakcją Łukasza Chrobaka i Tomasza Pudłockiego.

Redaktorzy tomu wręczyli egzemplarz periodyku Profesorowi Chwalbie – ambasadorowi Krakowa w Przemyślu, a Przemyśla w Krakowie – jako upominek dla niego od środowiska skupionego wokół Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Oficjalna promocja tomu odbędzie się 16 marca w Przemyślu.

Czasopismo zostało wydane dzięki dotacji  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fot. M. Piróg

YouTube