IV Kongres Zagranicznych Badaczy Historii Polski i 150-lecie PAU

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Historii Polski i 150-lecie PAU

Pracownicy Archiwum Nauki w dn. 18 i 19 października brali udział w inauguracji dwóch bardzo ważnych wydarzeń naukowych w Krakowie.

Pierwszego dnia w Audytorium Maximum zainaugurowano uroczystości 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności. To szczególne święto nauki polskiej. Podkreślała to nie tylko rozmowa red. Katarzyny Kolendy-Zalewskiej z Ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim nawiązująca do tytułu konferencji „Świat w obliczu nowych wyzwań”, ale i wykład nowego członka zagranicznego Akademii prof. Timothy’ego Gartona Asha. Następnego dnia w Audytorium Maximum dyrektorzy Pudłocki i Łyszczarz uczestniczyli w inauguracji IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski. Nagrodę Pro Historia Polonorum za najlepszą książkę historyczną opublikowaną w wydawnictwach zagranicznych, dotyczącą historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem historii Polski), opublikowaną w języku obcym w latach 2017–2021 przez badaczy afiliowanych w zagranicznych instytucjach naukowych zdobył prof. Richard Butterwick-Pawlikowski z Londynu; nagrodę honorową prof. Patrice Dabrowski z Bostonu, którą tyle co gościliśmy w Archiwum podczas poniedziałkowego wernisażu. Nagrody wręczał ich sponsor, tj. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Oba wydarzenia to niepowtarzalna okazja spotkania znakomitych uczonych z całego świata i zapoznania się z wynikami ich badań. Podczas święta PAU w gmachu Akademii przez wszystkie dni Archiwum prezentowało swoje publikacje, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników uroczystości jubileuszowych.

YouTube