II Konferencja Naukowa „Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego” – relacja

II Konferencja Naukowa „Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego” – relacja

W dniu 9 września 2022 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się II konferencja „Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego”. Archiwum Nauki PAN i PAU miało zaszczyt być w gronie współorganizatorów tego przedsięwzięcia obok: Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego , Przemyskiej Biblioteki Publicznej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu. Dyrektor Archiwum Nauki prof. Tomasz Pudłocki podczas obrad wystąpił z referatem pt. Prasa galicyjska jako źródło do dziejów księgozbiorów prywatnych.

Fot. Ł. Chrobak, J. Gałuszka

YouTube