Pokaz dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego

Pokaz dla studentów archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 10 czerwca br. grupa studentów archiwistyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z dr Barbarą Kalinowską-Wójcik odbyła wyprawę do Krakowa, celem zapoznania się z profilem działalności oraz zasobem tutejszych archiwów. Jednym z punktów programu była wizyta w Archiwum Nauki PAN i PAU. Studenci mogli zapoznać się z wyborem najciekawszych dokumentów, fotografii i artefaktów z naszych zbiorów w ramach pokazu, przygotowanego przez Paulinę Krzywdę. Grupa została również oprowadzona przez Macieja Piroga po wystawie, poświęconej życiu i działalności prof. Renaty Dutkowej, wybitnej badaczki dziejów oświaty krakowskiej i galicyjskiej.

YouTube