Goście z Buffalo w Archiwum Nauki

Goście z Buffalo w Archiwum Nauki

W dniu 13 czerwca 2022 r. w Archiwum Nauki gościli prof. dr Richard D. Reitsma z Canisius College w Buffalo (specjalizujący się w problematyce współczesnych migracji w USA) oraz prof. dr Davide Salvo z University w Buffalo (specjalista z dziejów późnego antyku). Uczeni, prowadzący tej wiosny wykłady w Warszawie, Krakowie i Przemyślu zainteresowani byli zasobem naszego Archiwum.

YouTube