Pokaz archiwalny dla studentów Instytutu Historii UJ

Pokaz archiwalny dla studentów Instytutu Historii UJ

W dniach 23 i 26 maja Archiwum Nauki odwiedzili studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach zajęć prowadzonych przez dra Arkadiusza Więcha dwie grupy przyszłych historyków-archiwistów mogły zapoznać się z dziejami naszego Archiwum oraz podstawowymi informacjami o profilu jego działalności i posiadanym zasobie archiwalnym i bibliotecznym. Następnie mgr Maciej Piróg oprowadził gości po najnowszej wystawie, przygotowanej przez Archiwum, poświęconej życiu i działalności wybitnej badaczki historii oświaty krakowskiej i galicyjskiej, prof. Renaty Dutkowej.

Fot. M. Łyszczarz, K. Wójtowicz

YouTube