Otwarcie wystawy na 90-lecie Pienińskiego Parku Narodowego

Otwarcie wystawy na 90-lecie Pienińskiego Parku Narodowego

W dniach 18-19 marca b.r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Społeczne funkcję obszarów chronionych”, zorganizowana w 150. rocznicę powstania pierwszego w świecie Parku Narodowego Yellowstone oraz 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego  – pierwszego w Europie pogranicznego parku narodowego. Archiwum Nauki włączyło się w obchody jubileuszowe, przygotowując we współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym wystawę posterową pt. „90-lecie Pienińskiego Parku Narodowego (1932-2022). Historia powstania Parku w relacjach prof. Walerego Goetla”. Prace nad realizacją ekspozycji trwały kilka miesięcy, a w jej przygotowanie zaangażowane były: Joanna Laskosz i Marzena Włodek (Archiwum Nauki) oraz Krzysztof Karwowski i Marek Majerczak (Pieniński Park Narodowy), z którymi współpracował także wnuk prof. Goetla – dr inż. Piotr Chrząstowski. Podczas otwarcia konferencji przemawiał Dyrektor Archiwum prof. dr hab. Tomasz Pudłocki, który podziękował organizatorom oraz Dyrekcji PPN – mgr inż. Michałowi Sokołowskiemu za wzorową współpracę obu instytucji.

Fot. Marek Majerczak i Joanna Laskosz

YouTube