Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam

Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam

Władysław Kotwicz był wybitnym językoznawcą, specjalistą od języków ałtajskich., absolwentem orientalistyki na Uniwersytecie Petersburskim. W 1912 r. został zaproszony przez władze Mongolii do odwiedzenia tego kraju, co wykorzystał do przeprowadzenia swoich badań. Pozostawił liczne zdjęcia, notatki i inne materiały z tej wyprawy.

Dla uczczenia 100. rocznicy mongolskiej ekspedycji prof. Kotwicza zaplanowano na rok 2012 organizację międzynarodowej konferencji orientalistycznej. Miejscem obrad wybrany został Kraków.  Organizatorzy – Polska Akademia Umiejętności, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – zadecydowali, że miejscem obrad będzie Kraków.

W dniach 15-17 listopada 2012 r.  w Dużej Auli PAU w Krakowie odbyła się konferencja Exploring languages and cultures of Asia. Professor W. Kotwicz in memoriam. Stawili się na niej uczeni z wielu krajów świata, obok Polski m.in. z Mongolii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Węgier i Tajlandii.  Tradycyjnie już konferencji towarzyszył wernisaż wystawy, przygotowanej przez pracowników Archiwum Nauki – w oparciu przede wszystkim o materiały ze spuścizny prof. W. Kotwicza. Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonał ambasador Mongolii, Ganbaatar Adiya.

Równolegle ukazała się też publikacja In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of W. Kotwicz’s Expedition to Mongolia in 1912. Studies and Selected Source Materials.

YouTube