Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, (wystawa: 2000-06-18 – 2000-09-30)

Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, (wystawa: 2000-06-18 – 2000-09-30)

Wystawy okolicznościowe
Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
Wystawa była prezentowana w dniach 18 VI 2000 – 30 IX 2000

Wystawa towarzyszyła posiedzeniu 58 Dorocznego Zjazdu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, odbywającego się w Krakowie pod hasłem „powrotu do korzeni” w dniach 16-18 VI 2000

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy i „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer VIII z 2002 roku, oraz w „Roczniku Polskiej Akademii Umiejętności” za 1999/2000 (np. tekst Wandycz, „Powrót do korzeni”)


Oskar Halecki
Jan Kucharzewski

Wacław Lednicki

Bronisław Malinowski

Wojciech Świętosławski

Rafał Taubenschlag
YouTube