Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak (1916-1993) w 10. rocznicę śmierci. (wystawa: 2003-06-13 – 2003-10-17)

Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak (1916-1993) w 10. rocznicę śmierci. (wystawa: 2003-06-13 – 2003-10-17)

W służbie Nauki…
Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak (1916-19930 w 10. rocznicę śmierci
Wystawa była prezentowana w dniach 13 VI 2002 – 17 X 2003

Wacław Felczak – historyk, specjalizował się w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas II wojny światowej uczestnik ruchu oporu, organizator szlaku kurierskiego z Budapesztu do Polski; w latach powojennych kurier Rządu na Wychodźstwie. Otwarcie ekspozycji połączono z posiedzeniem naukowym dla uczczenia 10-tej rocznicy śmierci wybitnego znawcy dziejów Węgier.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy.

YouTube