Dyrektor Archiwum Nauki w Paryżu

Dyrektor Archiwum Nauki w Paryżu

Dyrektor Archiwum, prof. Tomasz Pudłocki, przebywał w dniach 13 – 15 marca 2023 r. we Francji, prowadząc badania i konsultacje w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Zbiory tej instytucji zawierają wiele unikatowych dokumentów do dziejów nauki polskiej poza granicami kraju, stanowiąc pod tym względem cenne uzupełnienie zasobu zgromadzonego przez Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

YouTube