Dyrektor Archiwum Nauki członkiem Rady Redakcyjnej i Naukowej „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae XIV-XXI”

Dyrektor Archiwum Nauki członkiem Rady Redakcyjnej i Naukowej „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae XIV-XXI”

W dn. 10 marca w gabinecie Dyrekcji Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Redakcyjnej i Naukowej serii wydawniczej „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae XIV-XXI”. Zebraniu przewodniczył dyrektor Archiwum UJ dr hab. Przemysław Żukowski, prof. UJ.

Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ został powołany do tego grona decyzją z 2 lutego br. W skład Rady wchodzą również: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – jako przewodniczący, dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, oraz jako sekretarz – dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ.

YouTube