Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Warsztaty biblioteczne dla studentów z Krakowa i Katowic

Miniony wtorek, 31 maja br., upłynął w Archiwum Nauki PAN i PAU pod znakiem pokazów bibliotecznych. Tego dnia w progach budynku przy ul. św. Jana 26 gościły dwie grupy studentów, dla których bibliotekarz Archiwum, mgr Marzena Włodek, przygotowała specjalne prezentacje zbiorów, połączone z warsztatami.

Pierwszą grupą byli studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczący w zajęciach „Dawny druk i jego opis”, prowadzonych przez dr Michała Czerenkiewicza. Drugą z grup stanowili natomiast goście z Katowic – studentki V roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej wraz z członkiniami Koła Naukowego  Infologów Uniwersytetu Śląskiego.

Podstawą do przeprowadzenia tego typu warsztatów jest przechowywana w Archiwum Nauki Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, przekazana przez profesor Karolinę Lanckorońską. Wchodzące w skład tego księgozbioru starodruki dają możliwość poznania budowy i dziejów dawnej książki, zaś jego bogactwo pozwala na spotkanie się adeptów bibliotekarstwa z historią i różnorodnością polskiego edytorstwa, drukarstwa i introligatorstwa.

fot. M. Włodek, M. Piróg

YouTube