Pokaz archiwalny dla studentów historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pokaz archiwalny dla studentów historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W środę, 25 maja, w progach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie gościli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. W ramach zajęć na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, prowadzonych przez prof. Urszulę Kicińską, mieli okazję zapoznać się z działalnością Archiwum oraz charakterystyką przechowywanych w nim źródeł do badań naukowych.

Przygotowany przez naszych pracowników program wizyty składał się z dwóch części. W Pracowni Naukowej Archiwum mgr Paulina Krzywda oraz mgr Maciej Piróg przedstawili gościom podstawowe informacje o naszej instytucji, w tym zarys jej dziejów i główne obszary działalności. Następnie zapoznali ich z zasobem Archiwum, prezentując wybrane dokumenty, fotografie czy artefakty, pochodzące m.in. z zespołu akt Polskiej Akademii Umiejętności czy ze spuścizn Kazimierza Nitscha, Henryka Hoyera, Jerzego Pileckiego, Wojciecha Narębskiego czy Wacława Felczaka.

Drugim elementem programu było zwiedzanie najnowszej ekspozycji, przygotowanej przez pracowników Archiwum, po której studentów oprowadził mgr Maciej Łyszczarz. Uczestnicy spotkania mogli w ten sposób zapoznać się z biografią i spuścizną prof. Renaty Dutkowej, wybitnej badaczki dziejów oświaty.

Fot. K. Wójtowicz

YouTube