Gość z Czech

Gość z Czech

W bieżącym tygodniu w Krakowie gości wicedyrektor dr Marie Bahenská z zaprzyjaźnionego Instytutu Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky). Pani dr Bahenská przyjechała na badania naukowe, korzystając z zasobów krakowskich instytucji. To również czas dobrych spotkań w ramach długoletniej współpracy, z których udział biorą dyrektor Pudłocki, panie Ewa Dziurzyńska i Joanna Laskosz, a także była długoletnia dyrektor naszego Archiwum dr Rita Majkowska.

YouTube