Spotkanie uczniów prof. Henryka Barycza

Spotkanie uczniów prof. Henryka Barycza

Od wielu lat w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie odbywają się spotkania wychowanków słynnego historyka kultury, oświaty i nauki, a także Wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności – prof. Henryka Barycza. Ostatnie, w którym uczestniczyło kilkunastoosobowe grono zostało zorganizowane 20 września przez byłą długoletnią dyrektor Archiwum dr Ritę Majkowską, przy współudziale córki profesora Barycza – Anity. Podobnie jak w poprzednich latach poza uczniami i uczennicami w spotkaniu brali udział ich przyjaciele i znajomi, dla których postawa i dziedzictwo H. Barycza stanowią ważny wzór na co dzień. Wśród nich byli także reprezentanci Archiwum – dyrektor Tomasz Pudłocki Pudłocki oraz mgr Marzena Włodek.

YouTube