Delegacja Archiwum Nauki w Pradze

Delegacja Archiwum Nauki w Pradze

Na przełomie sierpnia i września br. delegacja Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, w osobach mgr Ewy Dziurzyńskiej, mgr Joanny Laskosz i dyrektora prof. Tomasza Pudłockiego przebywała z wizytą w Pradze, w zaprzyjaźnionym Instytucie Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky). Wizyta, która miała miejsce w ramach współpracy, prowadzonej od prawie 20 lat, jak zawsze miała podwójny wymiar. Nasi pracownicy prowadzili kwerendę archiwalną w praskich archiwach, a równocześnie byli podejmowani przez naszych partnerów. Podczas spotkania roboczego, w którym uczestniczyli: wicedyrektor dr Marie Bahenská, dr Tomáš W. Pavlíček, dr Jan Chodějovský oraz Barbora Kulawiaková, rozmawialiśmy o trwającym projekcie oraz planach na przyszłość. Warto podkreślić, że współpraca z Czechami jest jednym z priorytetowych zadań Archiwum Nauki i w przeszłości zaowocowała wieloma interesującymi i pożytecznymi wydarzeniami naukowymi, popularnymi oraz licznymi publikacjami.

 

YouTube