Pokaz archiwalny dla studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pokaz archiwalny dla studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

W dn. 31 maja w Archiwum Nauki gościła grupa studentów archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod opiekę prof. Haliny Dudały i dr Moniki Cołbeckiej. Po przywitaniu gości przez dyrektora prof. Tomasza Pudłockiego, specjalny pokaz archiwalny przygotowały panie mgr Małgorzata Mrówka i mgr Marta Tylka. Mówiły one o historii nie tylko Archiwum i jego powiązaniach z obu Akademiami, ale przede wszystkim o zasobie – jego podziale, specyfice i wybranych obiektach, będących dumą naszych zbiorów. Archiwalia bowiem to nie tylko dokumenty, ale nade wszystko opowieści o ludziach i wydarzeniach, umożliwiające nieustanne dociekania na temat przeszłości, ale i teraźniejszości. Studenci z niektórymi przykładami archiwaliów (dokumentów i artefaktów) mogli się również zapoznać na miejscu i tym samym lepiej zrozumieć fenomen świadectw i historii, zdeponowanych w naszym zasobie. Liczne pytania i interesująca dyskusja towarzysząca pokazowi świadczą o tym, że oferta spotkała się z uznaniem gości.

YouTube