Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji

Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji

Konferencja Archiwa dla nauki była inspiracją do zorganizowania kolejnego spotkania. Niezwykle, bowiem ważną kwestią stało się przygotowanie archiwów, bibliotek i muzeów do przejmowania dokumentacji archiwalnej zapisanej na nowoczesnych nośnikach elektronicznych, fachowe przygotowanie archiwistów, bibliotekarzy i muzealników do prowadzenia spraw kancelaryjno-archiwalnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz sukcesywna digitalizacja zgromadzonych zbiorów.

Dnia 3 grudnia 2010 roku Archiwum Nauki PAN i PAU i Komisja Historii Nauki PAU zorganizowały konferencję pt. Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacjiW dobie szybko postępującej digitalizacji i informatyzacji wszelkich przejawów życia społecznego rodzą się nowe problemy. Do archiwów, bibliotek i muzeów trafiają archiwalia wytworzone w nowej postaci. Biorąc pod uwagę dotychczasowe sposoby opracowywania, w trakcie konferencji poszukiwano odpowiedzi na pytania: jak radzić sobie z dokumentacją tworzoną na nowoczesnych nośnikach elektronicznych i jak wykorzystywać technologie cyfrowe do opracowania i zabezpieczania zasobu.

W centrum zainteresowania dyskutantów znalazło się bardzo szerokie spektrum zagadnień m.in. problemy prawne związane z digitalizacją i udostępnianiem zdigitalizowanych materiałów. Poruszona została kwestia wykorzystania nowych rozwiązań informatycznych i możliwości ich zastosowania w zakresie zabezpieczenia zasobu, a także umożliwienia łatwiejszego dostępu dla zainteresowanych badaczy.

Program konferencji

YouTube