Spotkanie dyrektorów i archiwistów zakładowych krakowskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk z przedstawicielami Archiwum Nauki

Spotkanie dyrektorów i archiwistów zakładowych krakowskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk z przedstawicielami Archiwum Nauki

29 października 2019 r. Archiwum Nauki zorganizowało spotkanie dyrektorów i archiwistów zakładowych z krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w sali konferencyjnej Oddziału PAN przy ul. św. Jana 28 w Krakowie.
W ramach spotkania, które otworzył prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, prezes Oddziału, swój referat wygłosił dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU dr Adam Górski. Omówione zostały w nim problemy współczesnej archiwistyki, a także wzajemnych relacji pomiędzy Archiwum Nauki a instytutami oraz ich archiwami zakładowymi. Wystąpienie to było punktem wyjścia
do dyskusji, w trakcie której poruszono m.in. problematykę digitalizacji, dokumentu elektronicznego oraz pozyskiwania spuścizn.
W programie spotkania przewidziano również kuratorskie zwiedzanie wystawy „Walery Goetel (1889 – 1972). Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata…”, która prezentowana jest w budynku Archiwum Nauki PAN i PAU, oraz pokaz materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum. Na zakończenie archiwiści wzięli udział w warsztatach.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji fotograficznej tutaj.

Fot. Maciej Piróg

 

 

 

YouTube