Relacja z konferencji „Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania”

Relacja z konferencji „Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania”

16 października 2019 r. nasze Archiwum miało zaszczyt organizować konferencję naukową „Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania”, która odbyła się w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności. Wydarzenie objął swym honorowym patronatem Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – w dniu obrad w auli przy ul. Sławkowskiej zgromadziło się ponad sto osób. Wśród uczestników znaleźli się m.in. dyrektorzy i pracownicy archiwów państwowych oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych i naukowych z całej Polski, a także goście z Republiki Czeskiej, reprezentujący Czeską Akademię Nauk i Uniwersytet Karola w Pradze.

W ramach konferencji swoje referaty wygłosili: prof. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Hanna Krajewska (PAN Archiwum w Warszawie), dr Anita Chodkowska (PAN Archiwum w Warszawie), dr Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie), dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr Tomáš W. Pavlíček (Instytut Masaryka Czeskiej Akademii Nauk), dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek (Biblioteka Kórnicka PAN), Marek Ďurčanský (Uniwersytet Karola w Pradze), dr Bernadeta Wilk (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie). Ostatnim elementem obrad była dyskusja z udziałem gościa honorowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, którą rozpoczął swoim wystąpieniem dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU, dr Adam Górski. W jej trakcie poruszono m.in. problematykę cyfryzacji czy kwestie związane z rozproszeniem archiwów osobistych między różnymi jednostkami. Dyskusja, pierwotnie przewidziana na godzinę, znacznie przekroczyła wyznaczone ramy czasowe.

W programie konferencji przewidziano również wernisaż wystawy „Walery Goetel (1889 – 1972). Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata…”, która prezentowana jest w budynku Archiwum Nauki PAN i PAU.

fot. Maciej Piróg, Maciej Łyszczarz

 

 

 

YouTube