Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU z wizytą w Kanadzie.

Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU z wizytą w Kanadzie.

Na zaproszenie Państwa Józefa i Marii Anny Nowosielskich w Ottawie przebywał w dniach od 17 do 22 września Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie dr Adam Górski.
Celem wizyty było przekazanie materiałów rodzinnych i warsztatowych ze spuścizny Eugeniusza Nowosielskiego.

Podczas wizyty doszło także do spotkania z miejscową Polonią. Na zaproszenie Federacji Polek w Kanadzie (Ogniwo nr 8) w dniu 19 września Dyrektor Adam Górski wygłosił odczyt na temat: „Współczesne problemy polskiej archiwistyki”. Po odczycie odpowiadał na wiele pytań.

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie:

 

YouTube